Hızırbey

Hızırbey Haber Portalı

04:02, 22 Haziran 2024 Cumartesi
SUAL: BORÇTAN VE FAKİRLİKTEN KURTULMAK İÇİN BİR DUA VAR MIDIR?
SUAL: BORÇTAN VE FAKİRLİKTEN KURTULMAK İÇİN BİR DUA VAR MIDIR?

SUAL: BORÇTAN VE FAKİRLİKTEN KURTULMAK İÇİN BİR DUA VAR MIDIR?

Şu duayı okuyan fakirlikten kurtulur demek, o dua kabul olmuşsa, ona bir çalışma kapısı açılır veya ummadığı yerden rızka kavuşur demektir.


SUAL: BORÇTAN VE FAKİRLİKTEN KURTULMAK İÇİN BİR DUA VAR MIDIR?

CEVAP:

Şu duayı okuyan fakirlikten kurtulur demek, o dua kabul olmuşsa, ona bir çalışma kapısı açılır veya ummadığı yerden rızka kavuşur demektir.

Hastalığı için dua eden de şifaya sebep olan ilaca veya başka bir sebeple sıhhate kavuşur.

Bir kişi borçlu olsa ve vermek azminde olsa, Allah’u Teâlâ’nın yardımı onunla beraberdir.

Çalışmak rızkı artırmaz. Rızkı veren Allah’u Teâlâ’dır. Çalışmak sebebe yapışmaktır.  Sebeplere yapışmak sünnettir.

Hz. Lokman (k.s) Hazretleri bu konuda şöyle buyurmuşlar: Çalış, kazan! Çalışmayıp muhtaç olanın dini ve aklı noksandır. Rızık için endişe etmemelidir! Kur'an-ı kerimde, «Her canlının rızkı Allaha aittir» buyuruluyor.

Rasûlullah Efendimiz (sav) Hadis-i şerif’lerde buyuruldu ki: "Rızık için üzülme, takdir edilen rızık seni bulur." [İsfehani]

"Çalışıp kazanmak her Müslüman’a farzdır." [Taberani]

"Çalışmayıp kendini sadaka isteyecek hâle düşüren 70 şeye muhtaç olur." [Tirmizi]

"Ana-babaya, evlada bakmak, kimseye muhtaç olmamak için çalışmak cihaddır." [İ. Asakir]

"Ömrüm uzun, rızkım bol olsun diyen, akrabasını ziyaret etsin, görüp gözetsin!" [İ. Ahmed]

"Sabah uykusu rızka manidir." [Beyheki]

"İhtiyacını halka açan, ihtiyaçtan kurtulamaz. Allah’a arz eden, ihtiyaçtan kurtulur." [Hakim]

"Allah korkusunu sermaye edinen, rızka ticaretsiz ve sermayesiz kavuşur." [Tirmizi]

Allah’u Teâlâ Kuran-ı Kerim de şöyle buyuruyor: «Her kim de Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu sağlar.» [Talak- 2) [Taberani]

«Ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Kim Allah'a güvenirse O, ona yeter. Allah, emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur.» [Talak- 3 -) [Taberani] "Rızka kavuşan çok Hamd etsin! Rızkı azalan İstiğfar etsin!" [Hatib]

Hamd: "Elhamdülillah," İstiğfar: "Estağfirullah" demektir. İstiğfar etmek, Günahların affına sebep olan iyilikleri yapmaktır.

"Eve girerken "İhlâs" suresini okuyan, fakirlik görmez." [T. Kurtubi]

"Her gece Vakı’a suresini okuyan fakirlik görmez." [İbni Asakir]

"Sıkıntıya düşen veya borçlanan, bin kere "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim" derse, Allah’u Teâlâ işini kolaylaştırır." [Şir’a]

Çocuklarının geçimi için sıkıntı çeken birine, Peygamber Efendimiz (sav), "Neden istiğfar etmiyorsun? Ben günde yüz defa istiğfar ederim." Buyurdu.

Hasan-ı Basrî (k.s) Hazretlerine, kıtlık, fakirlik, çocuksuzluktan şikâyette bulunuldu. Hepsine de İstiğfar etmesini söyledi. Sebebi sorulunca, Nuh suresinden şu mealdeki Ayet-i kerimeleri okudu:

Dedim ki: «Rabbinizden bağışlanma dileyin; doğrusu O, çok bağışlayandır.. [Nuh- 10]

(Mağfiret dileyin ki,) üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin, [Nuh- 11]

«Size mallar ve çocuklarla yardımda bulunsun. Size (ürün yüklü) bağlar-bahçeler versin, ırmaklar da versin.» [Nuh- 12]

«Mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın, size bahçeler ihsan etsin, sizin için ırmaklar akıtsın.» [Nuh- 12]

İstiğfar edileceği zaman yüz defa: "Estağfirullah min külli ma kerihallah. Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh." Demeli ve manasını düşünmelidir!

Manası şöyledir: Ya Rabbi, razı olmadığın, beğenmediğin şeylerden neler yapmışsam hepsini affet, yapmadıklarımı da yapmaktan koru. Kendisinden başka ilah bulunmayan hay, kayyum ve azim olan Allah’a istiğfar eder, günahlarıma pişman olup Ona sığınırım.

(Azim: Zatı ve sıfatları kemalde,) (Hay: Ezelî ve ebedi bir hayatla diri olan,) (Kayyum: Zatı ile kaim olan, yarattığı her şeyi varlıkta durduran demektir.)

Borçtan kurtulmak için şu duayı okumalıdır: "Allahümme ekfini bihelâlike an haramike ve agninî bi fadlike ammen sivâke"

Manası şöyledir: Ya Rabbi! Helâl ile yetinip, haramdan sakınan ve beni fazlınla senden başkasına muhtaç olmaktan müstağni eyle. (Mektubat-ı Rabbani (k.s).

Sual: Fakirlikten kurtulmak, borçları ödemek için bir dua var mı?

CEVAP:

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtu vesselâm Efendimizin

İki hadis-i şerif meali şöyledir:

"Günde yüz kere, La ilahe illallah, el-melikül hakkul mübin, Muhammedün Resulullah, sadikul vâdül emin diyen. Fakirleşmez, zenginleşir, kabirde kendisine yoldaş olur.                  Cennetin kapısını da açmış olur." [Hatîb]
Ya Muaz, sana bir dua öğreteyim mi? Bu duayı okursan dağ gibi borcun da olsa.  Allah’u Teâla sana onu ödetmeyi nasip eder. De ki:

"Allahümme malikel mülki tü’til mülke men teşâü ve tüzillü men teşâü ve tenziul mülke mimmen teşaü ve tüızzu men teşâü ve tüzillü men teşâü bi yedikel hayr, inneke alâ külli şey’in kadîr. Tülicul leyle fin nehar ve tülicün nehare fil leyli, tühricul hayye minel meyti, ve tühricul meyyite minel hayyi ve terzu men teşau bi gayri hisab."

Bu Âl-i imran suresinin 26-27. âyetleridir. «Ya Rahmaned- dünya vel ahireti, Tü’ti minhüma men teşaü ve temneu minhüma men teşaü, ferhamni rahmeten tuğnini, biha an rahmeti men sivak.» [Tenbihül Gafilin, Hâkim]

De ki: «Ey mülkün sahibi Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de onu çeker alırsın, dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır, Senin elindedir. Muhakkak ki, Sen her şeye kadirsin. (Al-i İmran suresi- 26)

(Resulüm!) De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin. (Al-i İmran suresi- 26)

Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü gecenin içine sokarsın; ölüden diri çıkarırsın, diriden ölü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. (Al-i İmran suresi- 27)

Borçtan kurtulmak için şu duayı okumalıdır:
"Allahümme ekfini bihelâlike an haramike ve agninî bi fadlike ammen sivâke"

Manası şöyledir:

"Ya Rabbi! Helâl ile yetinip, haramdan sakınan ve beni fazlınla senden başkasına muhtaç olmaktan müstağni eyle." (Mek. Rabbani)

Abdest aldıktan sonra okunmalı ve cuma günü 70 defa okunmalı diye biliyorum.

Kaynak: (İmam-ı Rabbani Mektubat) (Tenbihül Gafilin, Hâkim)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Rasûlullah Efendimiz’in (sav) Duası:

«Ya Rabbi bana kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini ve beni senin sevgine.                    Yaklaştıracakların sevgisini ihsan eyle ve kendi sevgini bana, hararetten, susuzluktan yananların soğuk suya kavuşmasını istemelerinden sevgili kıl.» Hadis-i şerif.

Şair bu gerçeği ne güzel ifade eder:
"Gönül sarayından Allah'tan (c.c) gayrı ne varsa hepsini çıkar. Zira hane mamur olmadan Allah (c.c) Kalb sarayına teşrif etmez."

Rabbim bizi ve bütün ümmeti Muhammed'i kendisinden isteyen ve dileğine nail olan, nimetlere kavuşan ve kavuştukları nimetlere şükürden ayrılmayan, sağlam bir iman ile Zikreden bir kalb Ve hayatını sünneti seniyyeye ile rızayı ilahi ye göre sürdüren, son nefesinde iman ile ruhunu teslim eden kullarından eylesin. Âmin. İnşâallah

dosyayi aamadim