Hızırbey

Hızırbey Haber Portalı

03:53, 22 Haziran 2024 Cumartesi
İSLAMA DAVET
İSLAMA DAVET

İSLAMA DAVET

«Ya Rabbi bana kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini ve beni senin sevgine. Yaklaştıracakların sevgisini ihsan eyle ve kendi sevgini bana, hararetten, susuzluktan yananların soğuk suya kavuşmasını istemelerinden sevgili kıl.» Hadis-i şerif


İSLAMA DAVET

1- Neye davet edeceğiz?

2- Nasıl davet edeceğiz?

3- Hz. Peygamber Efendimizin (sav) davet devreleri?

4- Davetçinin şahsiyetleri?

5- Davet edileni tanıma?

6- Davet tarzı?

7- Davetin ilkeleri?

8- Davetin problemleri?

1- NEYE DAVET EDECEGİZ?

Peygamberlerin (a.s) davet ettiği şeye davet edeceğiz.

Peygamberler (a.s), Allah'a (c.c) kulluğa ve tağut’lardan sakındırmaya davet ettiler.

Tağut: Azgın, sapkın, imansız, ilâh gibi saygı gören, heykellerine bile saygı duyulan, sapan ve saptıran.

2- NASIL DAVET EDECEĞİZ?

Peygamber Efendimiz (sav) gibi davet edeceğiz.

3- HZ. PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN (SAV) DAVET DEVRELERİ.

A- HAZIRLIK DÖNEMİ

1- Ruhi hazırlık.

2- Terbiyeden geçmek.

3- İçinde bulunduğu toplumun lisanını iyi konuşmak.

4- İnsanların tesirinde kaldığı kültürü, yöneldikleri yanlışları. Doğruları. İyi tanımak.

5- İlmi hazırlık.

a- İslam’ın; İtikat ve amel (fıkıh) hükümlerini öğrenmek.

b- Asrın lâzım olan ilimleri ile dolu olmak.

6- Büyük şahsiyetlerden edep, talim, terbiye görmek.

7- Bedeni hazırlık.

a- Bedenen kuvvetli olmak.

b- Helal rızkla beslenmek.

8- Maddi hazırlık.

a- Davet vasıtalarına sahip olmak.

B- KADROLAŞMA

Kadro, arkasında binleri götüren, birlerden oluşan ekiptir.

* Hiçbir reis öldürmemiş, reisler yetiştirilmiş.

* Hiç bir put kırılmamış, kalb’lerde yıkılmış.

Kadrolarda takip edilmesi gereken prensipler:

a- Yönetecek, davet edecek insanlara ilim ve hikmeti gösterecek,

Kabiliyetli. Ciddi insanların. Oluşmasını. Temin etmek.

b- Reis durumundaki insanlarla, daimi temas halinde olmak.

c- Teşkilatla daima istişare halinde olmasını temin etmek.

C- KİTLELEŞME DÖNEMİ

Kitle: Aynı gayeye inanmış, aynı anlayış ve davranışa ermiş, insanlar topluluğuna denir.

Kitleleşmede dikkat edilecek hususlar:

a- Aleni tebliği kademeli yapmak.

b- İnsanları, toplulukları günün şartlarına göre en yüksek seviyede bilgilendirmek.

4- DAVETCİNİN ŞAHSİYETLERİ

A) Sağlam bir iman sahibi olmak.

B) Ecrini yalnız Allah'tan (c.c) istemesi ve sırf Allah'ın (c.c) rızasını düşünmesi (İhlâs.)

C) Allah'ın (c.c) yardımına güvenmek ve Allah’a (c.c) Tevekkül etmek.

A) İlim sahibi olmak.

1- Tebliğ edeceği esasları iyi bilmek.

2- İslam’ın emir ve prensiplerini iyi bilmek.

3- Muhatabın sosyal ve fiziki çevresi ile kültürel yapısı,

Hakkında. Bilgi sahibi. Olmak.

4- Çağın kültürünü bilmek.

B) Örnek bir yaşayış ve ahlak sahibi olmak.

1- Haramlardan sakınıp, şüpheliyi bile terk etmek.

2- Farza, vacibe, nafilelere dikkat etmek.

3- Sabır, azim, kararlılık ve Allah'tan (c.c) ümit etmek (kendi şahsında) özelliklerine sahip olmak

4- Şefkat, merhamet, kerem, müsamaha tevazu (başkaları için.)

5- İslam’ı İslam’ca davetten sonra Allah'a (c.c) dua etmek.

C) Maddi imkânlara sahip olmak

5- DAVET EDİLENİ TANIMA

1- Muhatabın neye ihtiyacı olduğunu bilmek.

a) Sapık olana irşat.

b) Gafil olana ikaz (uyandırma.)

c) Meseleleri araştırana izah.

d) İnatçıya karşı ilzam (susturmak.)

e) Fasık’lara karşı nasihat.

2- Hangi metotla verileceğini bilmek.

a) Mektup usulü ile.

b) Tek olarak konuşarak.

c) Toplum içerisine getirerek.

d) İslami faaliyetlerde mümkünse görev vererek.

3- Muhataba göre cevap.

4- Muhataba göre davranmak.

5- Kolaylaştırmak.

a) Tedrici yet: iman, amel, haram, farz.

b) Sondakini başta istememek.

c) Baştakini sona bırakmamak.

d) Taviz vermeden tedrici yete dikkat etmek.

6- Hüsnü muamele (Davet tarzı.)

a) Kaba ve katı olmamak.

b) Kötülüğü iyilikle önlemek.

c) Tatlı ve güzel söylemek.

d) Onlara fena söz söylemeden ve incitmeden davet etmek.

7- Konuşmalarda umumi konuşmak (fertleri suçlamadan.)

8- Değer vermek insan yerine koymak.

9- Yakınlaşmak.

10- Temel özellik ve hislere hitap etmek.

11- Müşterek noktada birleşmek.

12- Hediye vermek.

6- DAVET TARZI

Fertlerin anlayabileceği şekilde tebliğ etmek,

7- DAVETİN İLKELERİ

Başlanan konuları fertlerin anlayabileceği şekilde anlatmak ve ayrıca başlanan konuyu bitirip sonra diğer konuya geçmek,

8- DAVETİN PROPLEMLERİ

Fertleri sıkmadan usandırmadan konuları kısa ve öz olarak anlatmak.

SABIR: Nefsi hoşlanmadığı şeyde hapsetmektir.

İhlâs: Yaptığını Allah (c.c) için yapmak, terk ettiğini Allah (c.c) için) terk etmek. Tedric: Derece, derece ilerleme.
Tedricen: Derece. Derece.
Tedricî: Derece. Derece olan.
Tedris: Ders verme, öğretme.
Tedrisat: Ders vermeler.
Tedvin: Derleyip düzenleme.
Tedvir: Döndürme, yönetme. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Rasûlullah Efendimiz’in (sav) Duası:

«Ya Rabbi bana kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini ve beni senin sevgine.                    Yaklaştıracakların sevgisini ihsan eyle ve kendi sevgini bana, hararetten, susuzluktan yananların soğuk suya kavuşmasını istemelerinden sevgili kıl.» Hadis-i şerif. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Şair bu gerçeği ne güzel ifade eder:
"Gönül sarayından Allah'tan (c.c) gayrı ne varsa hepsini çıkar. Zira hane mamur olmadan Allah (c.c) Kalb sarayına teşrif etmez."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rabbim bizi ve bütün ümmeti Muhammed'i kendisinden isteyen ve dileğine nail olan, nimetlere kavuşan ve kavuştukları nimetlere şükürden ayrılmayan, sağlam bir iman ile Zikreden bir kalb Ve hayatını sünneti seniyye ile rızayı ilahi ye göre sürdüren, son nefesinde iman ile ruhunu teslim eden kullarından eylesin. Âmin. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dosyayi aamadim